ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶರ್ಮೀಲಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಬಿಕಿನಿ ಲುಕ್.. ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದೆ

ನಟಿ ಶರ್ಮೀಲಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಅರ್ಥ್ ನಿಕೋಲ್ ಫರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಶಿಫಾ ಜೋಹರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದೆ.

  • Ayesha Banu
  • Published On - 14:42 PM, 4 Dec 2020