ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನಳಿಗೆ ಬಾಳು! ಎರಡು ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಯುವತಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಯುವಕ

ಎರಡು ಕಾಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಲುಗಳೆರಡು ಬಲಹೀನವಾದರೂ ಈ ಯುವತಿಯ ಅದೃಷ್ಟಬಲ ಮಾತ್ರ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ.

  • Ayesha Banu
  • Published On - 10:20 AM, 26 Nov 2020
ಎರಡು ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಯುವತಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಯುವಕ