ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತಿದೆ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ

  • Ayesha Banu
  • Published On - 13:26 PM, 24 Nov 2020
ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯ ಆ ಪಟ್ಟಣ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ