ಮನೆಯೇ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ: ಟೀಚರಮ್ಮನ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಕರಣಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೇವೆಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೇಗಿದೆ? ಆ ದಂಪತಿ ಯಾರು ಗೋತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

  • Ayesha Banu
  • Published On - 14:52 PM, 27 Nov 2020
ಮನೆಯೇ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ