ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ.!

7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ತನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಉಳಿಸಿದ್ದ ಹಣ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ...


7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ತನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಉಳಿಸಿದ್ದ ಹಣ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ…

(7-Year-Old from TamilNadu donates his saving to State Covid Relief Fund)