ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ದೆಹಲಿಯ ಗುರು ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕೊರೊನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ದೆಹಲಿಯ ಗುರುತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕೊರೊನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ...


ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ದೆಹಲಿಯ ಗುರುತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕೊರೊನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ…

(Amitabh Bachchan Donates 2 Crores to Gurudwara Corona Care Centre In Delhi)