ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಡ್ರೋಣ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ | ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್​ಗೆ CM ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಡ್ರೋಣ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್. 3 ಡ್ರೋಣ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್. ಡ್ರೋಣ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್​ಗೆ ಸಿಎಂ BSY ಚಾಲನೆ.

  • TV9 Web Team
  • Published On - 18:04 PM, 1 May 2021

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಡ್ರೋಣ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್. 3 ಡ್ರೋಣ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್. ಡ್ರೋಣ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್​ಗೆ ಸಿಎಂ BSY ಚಾಲನೆ.

(CM BSY inaugurates the sanitization of Bengaluru through drones)