ರಣ ಬಿಸಿಲ ಬೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆ Haveri ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ Hailstorm ಮಳೆ

ಕೊರೊನಾ ಅಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

  • TV9 Web Team
  • Published On - 18:42 PM, 30 Apr 2021

 

ಕೊರೊನಾ ಅಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.