ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.!

ಕರ್ನಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ...


ಕರ್ನಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ…

(Indian Army Colonel conducts puja for Hindi colleague who died due to corona)