ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 2000 ಕೊರೊನಾ ಮೃತದೇಹಗಳು.?

ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳ 2ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶವ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.


ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳ 2ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶವ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

(Is PM Modi’s Sacred Ganga River Polluted with corona patient dead bodies)