ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಿನು ಕ್ವಾತ್ರ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೇಷ್ ಎಂದ ಜನ

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಿನು ಕ್ವಾತ್ರ ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನು ಕ್ವಾತ್ರ ಅವರ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ...


ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಿನು ಕ್ವಾತ್ರ ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನು ಕ್ವಾತ್ರ ಅವರ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ…

(Mumbai Man Chinu Kwatra is back in action amid Corona 2nd Wave)