ಭಾರತದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ…?

ಇಸ್ರೆಲ್​ನ​ ನೂರಾರು ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಎಂದು ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಇಸ್ರೆಲ್​ನ​ ನೂರಾರು ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಎಂದು ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ…

(People of Israel Chant ‘Om Namah Shivayah’ for India amid Corona 2nd Wave)