ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ…,

ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೇ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ, ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾರೂ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.


ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೇ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ, ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾರೂ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

(Rich People afford for treatments in House for coronavirus)