ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸದಿರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು

ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇವಿಸಿ

ಜೀರಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೀರು

ಸೋಂಪು ಕಾಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೀರು

ಪುದೀನಾ ಚಹಾ

ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೆರಸಿದ ನೀರು