ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಂಪಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ

ವಿರುಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ

ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಹಜಾರ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಬಡವಲಿಂಗ

ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ