ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ.

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬ್​ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.