ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ

ಅಥರ್ವ್​ ಹಾಗೂ ಆದವ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ

ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಫೋಟೋ

ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ನಟಿ

ಜಗದೀಶ್ ಜತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸುಖ ಸಂಸಾರ

ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ