ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಹೊಸ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರಾಗಿಣಿ

‘ಒನ್​ 2 ಒನ್​’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಗಿಣಿ ನಾಯಕಿ

ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಚಿತ್ರ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನವೇ ‘ಒನ್​ 2 ಒನ್​’ ಮುಹೂರ್ತ