‘ಧಮಾಕ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ

ನಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ

ರವಿತೇಜ ನಟನೆಯ ‘ಧಮಾಕ’

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿದೆ ತೂಕ

ಶ್ರೀಲೀಲಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಲವು ಆಫರ್

ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ