ಕಾನ್​ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅದಿತಿ ರಾವ್​ ಹೈದರಿ

ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಅದಿತಿ

ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅದಿತಿಯ ಗೆಟಪ್​ ಈಗ ವೈರಲ್​

ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬ್ಯುಸಿ