‘ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಠಿಯಾವಾಡಿ’ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ವಿಳಂಬ

82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ

ಆಲಿಯಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು  ಬೇಡಿಕೆ

ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್

ಏಪ್ರಿಲ್​ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ  ಒಟಿಟಿ ರಲೀಸ್​ ಸಾಧ್ಯತೆ