ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ 15 ಸರಣಿ ಲಾಂಚ್

15  September, 2023

ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ 15 ಸರಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ

iPhone 15 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 4 ಹೊಸ ಮಾದರಿ

ಐಫೋನ್ 15, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ಲಸ್, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಐಫೋನ್ 15 128GB ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹79,900

ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 128GB ಮಾದರಿಗೆ ₹89,900

ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗೆ ₹1,34,900

ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗೆ ₹1,59,900

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಪ್ರಿಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ