ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಕಾ ಮಿಂಚು

‘ಮದಗಜ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿಗೆ ಆಶಿಕಾ ನಾಯಕಿ

‘ಅವತಾರ ಪುರುಷ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಜತೆ ಆಶಿಕಾ ನಟನೆ

‘ರೇಮೋ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್​ ಮಿಂಚಿಂಗ್​

ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್​ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್