COVID19 ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಬೇಕಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ನ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಇಂತಹ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ

ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ.