ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು

ಈ ಭಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು

ಭಾನುವಾರ  ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ  ಶೋ ಆರಂಭ

ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭ

ಸೀಸನ್ 8ರ ಹೈಲೈಟ್ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು