ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ನೈಟ್ರೇಟ್​ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವು ಯಕೃತ್ತಿನ ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ