ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತದೆ

 ಅರಿಶಿಣ

ಕೋಕ್​

ಮೊಸರು

ಕೆಂಪು ಡೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ

ಅಜ್ವಾನ್​

ಮೂಂಗ್​ ದಾಲ್​

ತುಳಸಿ

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ರಸ