ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

    ಸೊಪ್ಪು  

ಬೀಜಗಳು 

ಹಾಲು 

ಕಿತ್ತಳೆ

ಪಪ್ಪಾಯ 

ಮೀನು