ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ನ್ನು ದೇಶಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್​​ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.