ಬ್ರೆಡ್​

ಆವಕಾಡೊ

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು

ಈರುಳ್ಳಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಜೇನುತುಪ್ಪ