ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಟಾಪ್​ 5 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ

ಚಿರಾಪುಂಜಿ, ಮೇಘಾಲಯ

ಖಜ್ಜಿಯಾರ್​, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ

ಕೂನೂರ್, ತಮಿಳುನಾಡು

ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್​ ಅರಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂ

ಚೋಪ್ತಾ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ