ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿ

ಸಿರಿ ವೆಬ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕನ್ನಡ ಕೋಗಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ನಿರೂಪಣೆ

ಸಿರಿ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಆರ್‌ಜೆ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಿರಿ ರವಿಕುಮಾರ್‌

ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿ

ಆಪಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ ಲೈಟರ್‌ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಹೌಸ್‌ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.