ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ಟೊಮೆಟೋ ಬಳಕೆ

ಟೊಮೊಟೋದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಗಳು   ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಲೈಕೋಪೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಿಣ್ವಗಳು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ