ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ RCB ಖರೀದಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಸೋನು ಯಾದವ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಂಗ್ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ರಜನ್ ಕುಮಾರ್ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ 3.2 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ 1.9 ಕೋಟಿ ರೂ.