ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಟಾಪ್ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

28 August 2023

Pic credit - Google

88.07ಮೀ - ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ 3 (ಪಟಿಯಾಲ, ಭಾರತ), ಮಾರ್ಚ್ 5, 2021

28 August 2023

Pic credit - Google

88.13 ಮೀ - ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2022 (ಒರೆಗಾನ್), ಜುಲೈ 23, 2022

28 August 2023

Pic credit - Google

 88.17ಮೀ - ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ 2023 (ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್), ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2023

28 August 2023

Pic credit - Google

88.39 ಮೀ - ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2022 (ಒರೆಗಾನ್), ಜುಲೈ 21, 2022

28 August 2023

Pic credit - Google

88.44 ಮೀ - ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ 2022, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2022

28 August 2023

Pic credit - Google

88.67 ಮೀ - ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ 2023 (ಕತಾರ್), ಮೇ 5, 2023

28 August 2023

Pic credit - Google

88.77ಮೀ - ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ 2023 (ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್), ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2023

28 August 2023

Pic credit - Google

89.08ಮೀ - ಲೌಸನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ 2022, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022

28 August 2023

Pic credit - Google

89.30 ಮೀ - ಪಾವೊ ನೂರ್ಮಿ ಗೇಮ್ಸ್ ( ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್), ಜೂನ್ 14, 2022

28 August 2023

Pic credit - Google

89.94 ಮೀ - ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ 2022, ಜೂನ್ 30, 2022

28 August 2023

Pic credit - Google