ಬಿಳಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಉಪಾಯ

ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ

ಹರ್ಬಲ್​ ಮೌತ್​ ವಾಷ್​ನಿಂದ ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿ