ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು, ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಆ ನೀರನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಿ.