ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ (whiteheads) ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ ಮದ್ದು 

ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ  ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಿಂಬೆ ರಸ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಜೇನು ತುಪ್ಪ

ಲೋಳೆಸರ (Aloe vera)

ಬಿಸಿನೀರಿನ ಉಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು