ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 7 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

30 September 2023

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾದಗಳು.

ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ನಿರಂತರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಶೀತ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಟವಾಗಿರಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.