ಋಷಿಕೊಂಡಾ ಬೀಚ್ (ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ)

ರಾಧಾನಗರ ಬೀಚ್ (ಅಂಡಮಾನ್)

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಶಿವರಾಜಪುರ ಬೀಚ್ (ಗುಜರಾತ್)

ಕಾಸರಕೊಡ ಬೀಚ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಕಪ್ಪಾಡ್ ಬೀಚ್ (ಕೇರಳ)

ಗೋಲ್ಡನ್​​​ ಬೀಚ್ (ಓರಿಸ್ಸಾ)

ಗೋಗ್ಲಾ ಬೀಚ್​   (ದಿಯು)

ಕೋವಲಂ ಬೀಚ್ (ತಮಿಳನಾಡು)

ಇಡನ್ (Eden) ಬೀಚ್ (ಪಾಂಡಿಚೇರಿ)

ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋಡಿ