ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ

ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ತಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ