ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಆದ ಜಾನ್ಹ್ವಿ ಕಪೂರ್

ನಟಿ ಜಾನ್ಹ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ...!

ನಟಿ ಜಾನ್ಹ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ನಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಸಹ ಆಗಿವೆ

ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಕಂಡ ಹಲವು ನೆಟಿಜನ್ ಗಳು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ