2.74 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್

ದುಬಾರಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್

ಈ ಉಡುಪಿನ ಬೆಲೆ 3,800 ಡಾಲರ್

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ  ಇದರ ಬೆಲೆ  2.74 ಲಕ್ಷ ರೂ

‘ರೂಹಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಉಡುಪು ಇದು