ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಾತ್ ನೀಡುವತ್ತವೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಕಡಲತೀರಗಳು

ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲತೀರ, ಮಂಗಳೂರು

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲತೀರ, ಮಂಗಳೂರು

ತಿಲ್ಮತಿಕಡಲತೀರ, ಕಾರವಾರ

ಮರವಂತೆ ಕಡಲತೀರ , ಉಡುಪಿ

ಪ್ಯಾರಡೈಸ್  ಕಡಲತೀರ, ಗೋಕರ್ಣ

ಹೂಡೆ ಕಡಲತೀರ, ಉಡುಪಿ

ಬೆಲೆಕೇರಿ ಬೀಚ್, ಅಂಕೋಲಾ

ಕುಡ್ಲೆ ಕಡಲತೀರ, ಗೋಕರ್ಣ