ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್

ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ

ಇಬ್ಬರ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್​ ಹೈಲೈಟ್​ ಆಗಿದೆ

ವಿಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7722

ಕತ್ರಿನಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8822