‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಇದೀಗ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಕ್ಟಿವ್

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ