ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ 7 ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.