ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಕುಬ್ರಾ ಸೇಠ್​ಗೆೆ ಖ್ಯಾತಿ

ಶೂಟಿಂಗ್ ಘಟನೆ  ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ

ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ  ಅತ್ತಿದ್ದ  ನಟಿ

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕುಬ್ರಾ