ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಲತಾ

ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೀಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೂವುಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ- ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೊಂದು

ಲತಾ ಅವರು ಸದಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ನಗುವಿನ ಆಭರಣ’

ಲತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ