ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೆಡ್​ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್​ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಬ್ರೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿಸಬಹುದು.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಬೆಳೆಗ್ಗೆಯ ತಿಂಡಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದು.